DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองกาญจนบุรี5,6164,13573.632,73166.0542146,057109.4033936,788108.524,53080.662,90964.2249754,535109.7339643,409109.624,20674.892,80966.7947552,121109.7341145,053109.622,69347.951,88469.9626829,502110.0827730,059108.52
 ไทรโยค2,3112,06089.141,38267.0922324,007107.6519420,833107.392,03087.841,42870.3420922,363107.0019822,006111.142,02387.541,31464.9521323,129108.5920321,978108.271,33157.5980160.1815416,429106.6814114,889105.60
 บ่อพลอย2,0151,30264.6268852.8412012,770106.4211211,560103.211,43171.0286960.7313915,027108.1114115,148107.431,17458.2660451.4513013,768105.9110811,531106.7765632.5631748.32929,759106.08677,116106.21
 ศรีสวัสดิ์1,32586965.5846653.62788,146104.44666,976105.7091569.0647051.37929,866107.24868,973104.3497773.7450251.389610,314107.44879,306106.9748536.6023548.45596,203105.14495,204106.20
 ท่ามะกา4,2293,76088.912,59068.8834037,031108.9137640,460107.613,47982.272,39268.7631434,404109.5734337,030107.963,72488.062,49667.0235438,881109.8338441,824108.922,25453.301,47765.5326929,618110.1026528,596107.91
 ท่าม่วง3,8222,89275.671,70458.9231734,075107.4930132,256107.163,26185.322,08263.8534937,761108.2033236,090108.703,08780.771,88961.1931734,151107.7332134,522107.551,76846.261,12063.3521923,939109.3119421,340110.00
 ทองผาภูมิ2,3932,18591.311,57772.1723225,348109.2621923,938109.312,16090.261,52170.4223124,924107.9021923,801108.682,10287.841,55974.1723626,123110.6921323,404109.881,42959.7293565.4316918,285108.2015817,007107.64
 สังขละบุรี1,9451,40972.4482258.3412713,266104.4614615,523106.321,48976.5689159.8416017,025106.4114315,198106.281,55079.6984154.2618219,537107.3516717,888107.111,19861.5978565.5314015,180108.4313514,474107.21
 พนมทวน1,8561,69791.431,14867.6515116,532109.4816017,380108.631,42976.9991864.2411812,627107.0113614,669107.861,59585.941,08868.2115216,572109.0315016,306108.711,22566.0089973.3913314,650110.1513815,109109.49
 เลาขวัญ2,5631,36753.3473153.4711812,162103.0711311,592102.581,61563.0183751.8315916,406103.1815215,689103.221,66564.9689053.4516016,672104.2015516,102103.881,07541.9459355.1612513,075104.6011612,233105.46
 ด่านมะขามเตี้ย1,5701,21577.3969156.8713614,806108.8711112,047108.531,20276.5670458.5714015,386109.9013514,983110.991,18975.7374062.2414215,761110.9913114,340109.4762539.8135857.28839,096109.59818,901109.89
 หนองปรือ1,2851,02579.7763461.859510,182107.189710,556108.821,02279.5361560.18919,928109.1010411,299108.641,08884.6767962.4112213,372109.6110811,839109.6276759.6955271.9710811,794109.20778,486110.21
 ห้วยกระเจา1,31393871.4460464.399910,906110.16889,714110.3993070.8356160.3210411,330108.949110,010110.001,04079.2162259.8112113,137108.5710311,178108.5244133.5925056.69566,146109.75535,894111.21
 รวมทั้งหมด32,24324,85477.0815,76863.442,457265,288107.972,322249,623107.5025,49379.0716,19763.542,603281,582108.182,476268,305108.3625,42078.8416,03363.072,700293,538108.722,541275,271108.3315,94749.4610,20664.001,875203,676108.631,751189,308108.11
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565