DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสุพรรณบุรี5,6444,88986.623,17164.8646150,783110.1644648,688109.174,77984.673,15265.9647552,255110.0142746,807109.624,82985.563,31068.5447352,250110.4743047,442110.333,97270.382,65066.7238342,038109.7636239,827110.02
 เดิมบางนางบวช2,6122,25486.291,47665.4823425,708109.8619321,059109.112,27286.981,53567.5622624,920110.2718119,811109.452,24185.801,56769.9221323,257109.1919220,908108.901,97875.731,30966.1818219,985109.8117919,464108.74
 ด่านช้าง3,4782,97185.421,87763.1826929,579109.9628130,556108.742,99286.031,89363.2727530,009109.1226128,389108.773,05187.721,98565.0628030,564109.1625327,664109.342,88182.831,84464.0127229,748109.3722424,399108.92
 บางปลาม้า2,6662,36288.601,41860.0323325,409109.0521223,076108.852,36888.821,43660.6423525,584108.8721623,270107.732,22383.381,28157.6222024,078109.4519521,001107.701,88870.821,11258.9018920,665109.3418319,537106.76
 ศรีประจันต์2,3422,03286.761,30964.4220222,113109.4719521,428109.892,05987.921,31163.6720722,791110.1020522,538109.942,09489.411,38266.0020122,005109.4820722,602109.191,90481.301,27066.7017018,647109.6918920,782109.96
 ดอนเจดีย์1,8951,70489.921,05962.1517419,251110.6414015,178108.411,63386.171,03563.3815517,110110.3914716,140109.801,66087.601,05163.3115217,003111.8615717,189109.481,51379.8497964.7117519,311110.3515517,068110.12
 สองพี่น้อง5,2624,69889.283,12066.4149053,726109.6444648,624109.024,67988.923,13967.0947652,307109.8944848,928109.214,49085.333,14069.9348753,669110.2042847,043109.914,37983.223,08770.5046751,500110.2841245,289109.92
 สามชุก1,7441,56389.621,01765.0716217,919110.6114416,085111.701,59191.231,04965.9316417,992109.7113915,274109.881,57890.481,13671.9917419,268110.7414516,220111.861,46584.0096365.7315417,049110.7113314,604109.80
 อู่ทอง4,5864,02987.852,80369.5739943,797109.7736439,792109.323,88684.742,72270.0535939,307109.4932835,802109.153,83083.522,76872.2736439,850109.4833436,555109.453,45575.342,43670.5134337,419109.0934237,186108.73
 หนองหญ้าไซ2,0321,66982.141,05863.3915717,191109.5015516,852108.721,75286.221,05260.0515217,106112.5414315,609109.151,75786.471,11563.4614615,997109.5712814,054109.801,63880.611,03963.4314416,002111.1314115,412109.30
 รวมทั้งหมด32,26128,17187.3218,30864.992,781305,476109.842,576281,338109.2228,01186.8318,32465.422,724299,381109.902,495272,568109.2527,75386.0318,73567.512,710297,941109.942,469270,678109.6325,07377.7216,68966.562,479272,364109.872,320253,568109.30
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564