DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองเพชรบูรณ์8,0935,52068.212,82051.0940544,021108.6935538,376108.105,55768.662,85351.3443447,312109.0138041,368108.864,66457.632,43252.1432435,379109.1928831,213108.383,43142.391,82553.1924826,978108.7819921,619108.64
 ชนแดน2,9791,69256.8099758.9213815,181110.0113715,058109.911,77659.621,01957.3814615,758107.9312513,378107.021,73158.111,00758.1713514,717109.0112013,061108.841,55052.0385655.2313314,265107.2610311,107107.83
 หล่มสัก7,4014,77464.502,23246.7532335,159108.8530232,033106.074,80164.872,34948.9337040,352109.0630732,905107.185,55074.992,66247.9638641,843108.4034737,010106.663,86252.181,97051.0123825,975109.1420621,926106.44
 หล่มเก่า3,3112,28969.131,39660.9922624,556108.6519320,815107.852,35671.161,32656.2822424,030107.2818019,490108.282,06762.431,24360.1418419,581106.4215816,605105.091,54246.5782653.579310,049108.05869,212107.12
 วิเชียรบุรี5,9044,16070.462,07049.7639542,610107.8736939,569107.234,56877.372,11946.3936839,631107.6935437,799106.784,00567.842,07251.7434737,487108.0329832,078107.643,18954.011,59349.9525927,937107.8621923,228106.06
 ศรีเทพ3,0191,95764.8292247.1119520,967107.5217318,549107.221,92463.7390146.8317618,709106.3012012,862107.181,64954.6277046.6915316,287106.4511712,628107.931,53850.9467043.5611412,109106.2212513,359106.87
 หนองไผ่4,8422,62254.151,37752.5220822,674109.0114615,879108.762,42650.101,38857.2121923,843108.8719220,869108.692,50451.711,43157.1518620,270108.9814815,990108.041,54431.8977750.3210611,267106.29788,272106.05
 บึงสามพัน2,8091,12239.9459052.58606,607110.12616,724110.231,11739.7758852.64697,659111.00707,602108.601,14240.6659852.36566,052108.07586,420110.6987931.2944951.08485,147107.23414,343105.93
 น้ำหนาว91661667.2530449.35515,552108.86475,061107.6862368.0130248.48414,399107.29596,281106.4655961.0331756.71343,693108.62394,226108.3654759.7229553.93303,181106.03384,094107.74
 วังโป่ง1,5771,27180.6078261.5311212,233109.2211512,523108.901,28881.6781863.5111512,547109.1010511,495109.481,35685.9987664.6011212,363110.3810611,723110.591,29982.3785365.6711112,146109.4210511,405108.62
 เขาค้อ3,5221,87253.1588247.1215116,287107.8616417,490106.653,00285.241,12037.3122223,354105.2022423,519105.002,81479.901,10839.3724025,419105.9121522,731105.731,15332.7456148.66515,528108.39444,780108.64
 รวมทั้งหมด44,37327,89562.8614,37251.522,264245,847108.592,062222,077107.7029,43866.3414,78350.222,384257,594108.052,116227,568107.5528,04163.1914,51651.772,157233,091108.061,894203,685107.5420,53446.2810,67551.991,431154,582108.021,244133,345107.19
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564