DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสุโขทัย3,8342,56466.881,38654.0620822,574108.5321322,901107.522,36561.681,33756.5321823,927109.7623525,857110.032,56666.931,37353.5124326,624109.5622524,454108.682,53966.221,33052.3825127,557109.7921823,691108.67
 บ้านด่านลานหอย2,2381,90585.121,25565.8819020,686108.8716818,296108.901,84382.351,31871.5117318,803108.6914815,956107.811,67174.661,24774.6315216,466108.3313414,581108.811,54969.211,06768.8816517,826108.0413114,185108.28
 คีรีมาศ2,4632,12986.441,25759.0418820,679109.9921323,404109.882,17288.191,22956.5819020,681108.8521523,509109.342,16187.741,25558.0719321,276110.2422024,046109.301,91077.551,11858.5315116,710110.6619120,717108.47
 กงไกรลาศ2,6931,96773.041,15558.7220322,181109.2715617,128109.791,80967.171,03056.9418620,254108.8912613,755109.171,93972.001,11057.2517719,444109.8512914,187109.981,76565.5497655.3016217,840110.1214015,141108.15
 ศรีสัชนาลัย3,6992,57369.561,50258.3824026,310109.6325527,792108.992,50767.781,44657.6823525,747109.5620922,782109.002,59770.211,55159.7224627,026109.8622524,595109.312,68272.511,56558.3527730,281109.3223725,939109.45
 ศรีสำโรง2,9291,77560.601,11963.0416618,283110.1416518,114109.781,95066.581,13158.0018820,837110.8415617,099109.612,02469.101,18658.6019321,067109.1616518,149109.991,73859.3497055.8114415,765109.4817319,024109.97
 สวรรคโลก2,7931,78763.9881545.6116717,749106.2814115,056106.781,64658.9379648.3616017,423108.8915816,824106.481,39149.8068849.4611812,670107.379410,072107.151,33447.7673054.7212513,700109.6011912,754107.18
 ศรีนคร99674674.9035747.86737,870107.81656,901106.1773373.5935648.57717,713108.63525,576107.2372172.3935649.38727,965110.63515,538108.5976977.2145158.65879,503109.23687,399108.81
 ทุ่งเสลี่ยม2,1011,58375.3578549.5915516,612107.1713614,611107.431,33263.4074055.5612914,105109.349810,504107.181,07351.0760856.66828,864108.10757,930105.731,05450.1756253.329610,546109.859310,038107.94
 รวมทั้งหมด23,74617,02971.719,63156.561,590172,944108.771,512164,203108.6016,35768.889,38357.361,550169,490109.351,397151,862108.7116,14367.989,37458.071,476161,402109.351,318143,552108.9215,34064.608,76957.161,458159,728109.551,370148,888108.68
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564