DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนราธิวาส8,7476,68976.473,36250.2649553,077107.2349252,428106.566,88878.753,69253.6049352,937107.3847750,795106.495,54763.423,02554.5337440,496108.2838541,861108.733,47839.761,74350.1225227,010107.1828430,168106.23
 ตากใบ6,7044,56168.033,10668.1036739,478107.5734036,416107.115,52982.473,23758.5544047,146107.1538140,687106.794,69370.002,90561.9034636,670105.9829130,737105.633,97359.262,39660.3130131,465104.5326527,832105.03
 บาเจาะ4,7294,09586.591,51436.9732734,415105.2431432,941104.914,19088.601,63238.9533234,507103.9430931,923103.313,65777.331,51641.4528829,915103.8726427,708104.952,85960.461,00335.0820320,770102.3220320,719102.06
 ยี่งอ3,4692,90383.681,49151.3621823,519107.8921622,469104.022,93184.491,40147.8019720,531104.2221522,418104.272,44070.341,34255.0016117,008105.6415015,723104.821,97156.8286143.6816917,518103.6614615,122103.58
 ระแงะ6,7654,88672.222,42149.5539942,593106.7538740,344104.255,51781.552,86751.9744647,152105.7242544,724105.234,66768.992,56054.8534436,347105.6632233,902105.294,29463.472,25252.4536238,358105.9635236,975105.04
 รือเสาะ5,8424,33974.272,49657.5238641,000106.2233735,630105.734,61178.932,64557.3636238,436106.1832634,347105.363,33757.121,87356.1325827,269105.6921422,407104.712,89349.521,54053.2322723,959105.5519120,011104.77
 ศรีสาคร3,4892,63075.381,05640.1520821,458103.1620220,974103.832,79680.141,19942.8821021,534102.5420821,439103.072,29165.661,03645.2216216,834103.9117918,714104.551,18433.9448540.96737,382101.12666,610100.15
 แว้ง3,6403,03383.321,83960.6326727,685103.6925426,507104.363,13186.021,91461.1324225,180104.0523524,487104.202,96481.431,88163.4622924,063105.0823624,736104.812,91880.161,82862.6521122,026104.3922923,953104.60
 สุคิริน1,9371,59782.4589055.7313514,117104.5714615,157103.821,58481.7879350.0611612,179104.9911311,667103.251,32468.3568151.449710,215105.31939,872106.151,30367.2769953.6511912,110101.7610110,653105.48
 สุไหงโก-ลก4,2803,46781.001,96656.7128830,342105.3526427,834105.433,73887.341,98052.9733835,669105.5331433,207105.753,77788.252,08055.0731633,376105.6231132,791105.443,29576.991,72552.3530331,917105.3422223,484105.78
 สุไหงปาดี3,8433,20383.351,87858.6332033,833105.7330932,708105.853,27685.251,91158.3332734,690106.0930632,303105.572,61167.941,66763.8526928,637106.4623524,990106.342,37861.881,64869.3024426,043106.7321022,233105.87
 จะแนะ2,6131,96675.241,15758.8513314,434108.5312313,354108.572,14181.941,28059.7916417,776108.3915116,238107.542,11680.981,18055.7716217,526108.1916717,870107.011,13543.4456049.34828,635105.30646,789106.08
 เจาะไอร้อง3,2462,66782.161,36651.2223224,442105.3521623,011106.532,65681.821,39752.6022023,385106.3021422,684106.002,22268.451,22755.2216117,090106.1514615,612106.932,10564.851,12553.4416917,956106.2514315,288106.91
 รวมทั้งหมด59,30446,03677.6324,54253.313,775400,393106.063,600379,773105.4948,98882.6025,94852.973,887411,122105.773,674386,919105.3141,64670.2222,97355.163,167335,446105.922,993316,923105.8933,78656.9717,86552.882,715285,149105.032,476259,837104.94
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564