DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองกาญจนบุรี6,2134,34269.892,61860.2944147,838108.4838942,092108.214,53973.062,57156.6445148,694107.9744347,272106.714,37870.472,81964.3944648,563108.8938041,284108.644,13566.552,63763.7744347,909108.1537039,879107.78
 ไทรโยค2,6502,25785.171,22154.1024826,559107.0920722,169107.102,18682.491,31960.3424926,858107.8619520,955107.461,97074.341,14257.9721122,499106.6317418,427105.901,97774.601,41171.3723625,525108.1617919,331107.99
 บ่อพลอย2,2801,70374.6991153.4917418,608106.9416016,974106.091,79778.821,00355.8220321,640106.6018619,837106.651,25755.1368554.4912212,996106.5210410,863104.451,18952.1563853.6613414,554108.6112312,924105.07
 ศรีสวัสดิ์1,43995466.3047750.00889,482107.75687,289107.1997167.4851753.2411011,751106.83828,832107.7173951.3635147.50474,842103.02333,492105.8271649.7637452.23687,363108.28424,519107.60
 ท่ามะกา4,7314,22889.372,69063.6243747,381108.4239842,932107.874,11887.042,57862.6041945,562108.7437740,459107.323,86281.632,75371.2836639,955109.1734136,902108.223,93283.112,85872.6938241,761109.3237540,573108.19
 ท่าม่วง4,2483,69286.912,20359.6735138,502109.6937140,372108.823,60184.772,17160.2935438,259108.0838040,902107.643,36579.212,05160.9533736,816109.2534037,040108.943,06772.201,71255.8231734,284108.1530833,289108.08
 ทองผาภูมิ2,6162,13381.541,31061.4222324,225108.6318920,186106.802,26686.621,35659.8423825,462106.9820121,374106.341,83970.301,21566.0718620,143108.3016117,282107.341,97675.541,39870.7519320,795107.7520521,636105.54
 สังขละบุรี2,1461,65777.211,21573.3313414,387107.3712613,572107.711,70779.5499958.5214315,077105.4314014,710105.071,59074.0996060.3812112,935106.9012113,097108.241,40565.4799070.4612212,893105.6813013,823106.33
 พนมทวน2,1171,63877.371,01161.7215717,184109.4517619,169108.911,51671.6190859.8912613,893110.2614716,070109.321,58574.871,01363.9113214,551110.2316517,916108.581,28060.4681963.989910,743108.5212313,376108.75
 เลาขวัญ2,7671,70161.4774543.8014215,035105.8814815,569105.201,81965.7483145.6816216,640102.7217317,758102.651,54955.9867043.2512712,928101.8011411,663102.311,28046.2657645.0011711,844101.2311111,545104.01
 ด่านมะขามเตี้ย1,7171,28574.8467252.3016517,890108.4213013,906106.971,17768.5559750.7214515,790108.9010711,515107.621,02659.7650048.739910,670107.78838,739105.2982848.2240548.9110311,093107.70919,793107.62
 หนองปรือ1,4251,17782.6063453.8713815,098109.4112113,115108.391,19984.1464153.4613214,521110.0111412,310107.981,14080.0063655.7910611,674110.1310311,259109.3187461.3353461.10778,367108.66879,539109.64
 ห้วยกระเจา1,4171,13980.3866158.0312313,431109.2010711,572108.151,05574.4559156.02919,808107.7810110,870107.6297568.8156858.2610210,986107.7110311,104107.8190363.7354159.919910,658107.669310,146109.10
 รวมทั้งหมด35,76627,90678.0216,36858.652,821305,620108.342,590278,917107.6927,95178.1516,08257.542,823303,955107.672,646282,864106.9025,27570.6715,36360.782,402259,558108.062,222239,068107.5923,56265.8814,89363.212,390257,789107.862,237240,373107.45
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564