DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองพิษณุโลก8,1295,26764.792,58849.1450854,325106.9447650,791106.704,92360.562,59152.6345148,516107.5742745,637106.884,32753.232,47757.2541444,910108.4835838,594107.803,42042.071,87454.8026328,611108.7922924,473106.87
 นครไทย4,0733,47985.422,25164.7031634,480109.1132535,362108.813,45184.732,19363.5531534,464109.4128531,158109.333,43784.382,27566.1932435,713110.2328531,305109.843,04974.861,97264.6828631,546110.3024526,887109.74
 ชาติตระการ2,3171,89781.871,14260.2017418,631107.0714014,918106.562,01787.051,28963.9117718,939107.0016017,272107.951,84479.591,19364.7016017,444109.0314515,668108.061,88181.181,23365.5519821,334107.7514815,953107.79
 บางระกำ4,3073,18974.041,98362.1826729,045108.7827029,467109.143,45680.242,13061.6330432,911108.2628230,292107.422,98469.282,00067.0224526,545108.3525227,479109.042,73163.411,68561.7026028,009107.7324826,615107.32
 บางกระทุ่ม1,7451,35977.8882460.6311612,667109.2014015,117107.981,30774.9074757.1513114,055107.2912513,144105.151,15165.9670461.1610411,350109.139810,766109.861,15566.1968459.2211212,000107.1412313,236107.61
 พรหมพิราม2,9332,41782.411,62067.0320221,876108.3020121,778108.352,43182.881,59865.7320922,356106.9720021,390106.952,18374.431,41064.5919521,099108.2018019,401107.781,86163.451,10659.4316116,845104.6316617,323104.36
 วัดโบสถ์1,7811,44180.9198368.2213514,814109.7311412,387108.661,15064.5771462.0911612,649109.04879,285106.721,20567.6676363.3210311,117107.9310511,138106.081,15164.6360852.8210811,871109.9211612,549108.18
 วังทอง4,3583,75886.232,17257.8032535,501109.2334137,124108.873,75986.262,06855.0134637,248107.6529731,935107.533,75586.162,29261.0434137,164108.9931534,313108.933,57582.032,16260.4833136,170109.2728831,407109.05
 เนินมะปราง2,3161,73374.831,13165.2617319,003109.8416918,594110.021,29756.0090870.0110111,181110.7012413,736110.771,16350.2278467.419010,035111.50839,202110.871,26754.7184466.6113514,870110.1511512,605109.61
 รวมทั้งหมด31,95924,54076.7914,69459.882,216240,342108.462,176235,538108.2423,79174.4414,23859.852,150232,319108.061,987213,849107.6222,04968.9913,89863.031,976215,377109.001,821197,866108.6620,09062.8612,16860.571,854201,256108.551,678181,048107.90
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564