DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองลพบุรี6,3143,92562.162,12854.2234537,713109.3131033,383107.693,79960.172,07954.7225227,587109.4722324,001107.633,66958.111,89351.5929732,076108.0026228,094107.232,36237.411,35057.1517419,266110.7214515,733108.50
 พัฒนานิคม2,9631,42648.1372350.7010311,247109.1910010,787107.871,38346.6866347.949310,022107.76848,849105.351,59653.8669843.7311512,601109.5711612,346106.431,09236.8546942.95626,633106.98747,772105.03
 โคกสำโรง3,0712,14369.781,12952.6823225,461109.7519220,588107.232,05867.011,06451.7022825,030109.7819220,774108.201,89961.8495550.2916017,556109.7316017,443109.021,47448.0073750.0012013,254110.4510511,357108.16
 ชัยบาดาล3,5712,59472.641,45255.9825027,000108.0021122,589107.062,48969.701,38255.5215116,164107.0517318,431106.542,40367.291,39658.0921122,864108.3620422,035108.012,34265.581,34557.4318619,937107.1919421,007108.28
 ท่าวุ้ง1,7711,30073.4071655.0811312,436110.0512913,954108.171,44781.7184558.4011712,780109.2311712,657108.181,32374.7072554.8011512,660110.0914115,253108.181,32774.9377658.4812213,381109.6812713,806108.71
 บ้านหมี่2,5732,02678.741,02750.6918119,663108.6419721,402108.641,98277.0399950.4016117,482108.5817018,181106.951,88073.071,00153.2414715,713106.8916417,855108.871,64563.9385251.7913214,145107.1613614,744108.41
 ท่าหลวง1,39297469.9756057.49798,688109.97636,832108.4497970.3357058.22859,381110.36748,003108.1583960.2751060.79778,478110.10576,219109.1175754.3847863.14717,630107.46525,802111.58
 สระโบสถ์64947372.8826054.97505,498109.96353,911111.7452280.4332762.64586,432110.90444,811109.3442265.0224357.58363,844106.78404,251106.2849375.9632465.72586,372109.86495,294108.04
 โคกเจริญ1,01764663.5232850.77566,112109.14586,292108.4881880.4343152.69798,524107.90788,392107.5970869.6229541.67676,928103.40798,317105.2876274.9334345.01828,521103.91848,827105.08
 ลำสนธิ1,38390465.3746050.88818,722107.68899,535107.1384861.3246554.8310010,920109.20849,098108.3172552.4236350.07555,951108.20575,941104.2383460.3045254.209710,631109.60778,454109.79
 หนองม่วง1,01661960.9328546.04515,386105.61555,920107.6464062.9926942.03555,861106.56525,639108.4439739.0718546.60262,860110.00262,822108.5433132.5815245.92283,043108.68262,737105.27
 รวมทั้งหมด25,72017,03066.219,06853.251,541167,926108.971,439155,193107.8516,96565.969,09453.601,379150,183108.911,291138,836107.5415,86161.678,26452.101,306141,531108.371,306140,576107.6413,41952.177,27854.241,132122,813108.491,069115,533108.08
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564