DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาส 1
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
B
ได้รับการกระตั้น
A
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(A/B)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
B
ได้รับการกระตั้น
A
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(A/B)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
B
ได้รับการกระตั้น
A
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(A/B)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
B
ได้รับการกระตั้น
A
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(A/B)*100
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขตสุขภาพที่ 133,15332,29097.4034,74233,55896.5930,08728,24593.8829,41126,71090.82
 เขตสุขภาพที่ 222,27921,80997.8924,09223,38897.0822,56921,79996.5920,41319,12193.67
 เขตสุขภาพที่ 316,95716,73498.6818,28918,06198.7516,82416,50198.0814,64613,90394.93
 เขตสุขภาพที่ 424,22923,78498.1625,76625,18297.7323,51923,01497.8520,38719,57095.99
 เขตสุขภาพที่ 531,61230,90797.7733,08132,34897.7829,70828,88497.2327,14125,56694.20
 เขตสุขภาพที่ 633,33432,66097.9835,47334,57697.4732,31031,17996.5028,21526,62894.38
 เขตสุขภาพที่ 734,71434,29998.8037,96737,42398.5736,18935,49498.0830,76428,99994.26
 เขตสุขภาพที่ 837,71036,79897.5840,87739,59096.8536,94635,46796.0031,76429,05791.48
 เขตสุขภาพที่ 946,80846,05398.3950,55149,53597.9945,95844,49196.8133,51831,03392.59
 เขตสุขภาพที่ 1034,95334,44398.5438,76638,11798.3336,41435,22696.7428,42625,57889.98
 เขตสุขภาพที่ 1131,98231,05597.1033,30832,08096.3126,22725,18396.0223,86821,70190.92
 เขตสุขภาพที่ 1247,03346,50898.8850,51949,87498.7242,15840,97597.1942,78640,37594.36
 รวมทั้งหมด394,764387,34098.12423,431413,73297.71378,909366,45896.71331,339308,24193.03
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561