DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B สมวัย ร้อยละ B สมวัย ร้อยละ B สมวัย ร้อยละ B สมวัย ร้อยละ B สมวัย ร้อยละ
ครั้งแรก หลังการติดตาม A ครั้งแรก หลังการติดตาม A ครั้งแรก หลังการติดตาม A ครั้งแรก หลังการติดตาม A ครั้งแรก หลังการติดตาม A
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 123,00664,64417,42117,42175.7233,58325,9196,70932,62897.1634,21225,1037,69832,80195.8819,85513,6223,01416,63683.7900000.00
 เขต 212,99850,1029,9269,92676.3722,47418,2573,67421,93197.5823,98518,9354,21623,15196.5216,64112,9102,03614,94689.8100000.00
 เขต 36,81639,4775,0435,04373.9916,57414,6221,63316,25598.0817,35114,8122,16316,97597.8312,36610,0431,24711,29091.3020000.00
 เขต 45,49761,7413,3223,32260.4324,17322,4211,19923,62097.7125,15223,0271,40824,43597.1517,89816,27871516,99394.941515015100.00
 เขต 517,02270,72713,13913,13977.1932,13726,2325,11731,34997.5532,97126,3915,67232,06397.2522,64118,1042,35020,45490.3400000.00
 เขต 612,79779,8578,7028,70268.0033,43629,5613,07232,63397.6034,96729,9523,85633,80896.6924,25120,3441,77422,11891.2000000.00
 เขต 727,70172,73523,84323,84386.0735,21425,8948,77134,66598.4438,30027,6689,86437,53297.9926,92119,1725,20824,38090.561101100.00
 เขต 815,58685,23610,65410,65468.3636,64232,0243,57135,59597.1438,70732,3184,80837,12695.9225,47020,8912,27523,16690.953303100.00
 เขต 923,795100,18818,29618,29676.8946,03037,8347,36245,19698.1948,44138,9317,78246,71396.4329,48123,3933,15226,54590.04313003096.77
 เขต 1020,95678,00016,34216,34277.9834,93228,0146,20234,21697.9537,87330,1556,74036,89597.4226,15119,8313,40023,23188.8300000.00
 เขต 1121,33161,98816,06516,06575.3132,11524,5846,35830,94296.3533,23024,2317,29131,52294.8617,97413,1732,41615,58986.7300000.00
 เขต 1232,77097,56827,80227,80284.8447,74236,99410,18547,17998.8251,25537,92312,51550,43898.4131,34122,6515,10227,75388.5500000.00
 รวมทั้งหมด220,275862,263170,555170,55577.43395,052322,35663,853386,20997.76416,444329,44674,013403,45996.88270,990210,41232,689243,10189.71524904994.23
:: หมายเหตุ ::
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล