DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
A
ได้รับการกระตุ้น
B
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(B/A)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
A
ได้รับการกระตุ้น
B
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(B/A)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
A
ได้รับการกระตุ้น
B
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(B/A)*100
สงสัยล่าช้าครั้งแรก
A
ได้รับการกระตุ้น
B
ร้อยละได้รับการกระตุ้น
(B/A)*100
 เมืองขอนแก่น2,7932,78899.822,7472,74299.822,8042,79599.682,6002,55498.23
 บ้านฝาง53553399.6355154899.4650649898.4248847196.52
 พระยืน33333199.4033133099.7027326998.5329829398.32
 หนองเรือ857857100.00809809100.00866866100.0085383998.36
 ชุมแพ1,0871,08499.721,0371,03699.901,00097897.8098393695.22
 สีชมพู74674599.8773973299.0577677199.3664262096.57
 น้ำพอง1,0631,05999.621,0371,03499.711,0081,00799.9094493999.47
 อุบลรัตน์413413100.0043743599.5442642299.0639939799.50
 กระนวน77574395.8778874093.9176673195.4366661291.89
 บ้านไผ่79278699.2494193299.0485684598.7180578597.52
 เปือยน้อย19519499.4926526499.6219619599.49188188100.00
 พล88688499.7785184899.6578478099.4978676897.71
 แวงใหญ่308308100.0025525499.6127727498.9228828398.26
 แวงน้อย38037999.7433833799.7035735499.1634734198.27
 หนองสองห้อง58257999.48700700100.0066966899.8563559994.33
 ภูเวียง69769499.5769669299.4370369498.7261260598.86
 มัญจาคีรี608608100.0063163099.8462462399.8457756998.61
 ชนบท434434100.0046346299.7842342099.2939438597.72
 เขาสวนกวาง36436199.1833132798.7939539399.4937837398.68
 ภูผาม่าน191191100.0023823799.5826326299.6222222199.55
 ซำสูง23223099.1423123099.57219219100.00225225100.00
 โคกโพธิ์ไชย25725498.8323022798.7024322994.24197197100.00
 หนองนาคำ18518499.46220220100.0020420299.02205205100.00
 บ้านแฮด30630599.67326326100.00282282100.0025825096.90
 โนนศิลา239239100.00229229100.00225225100.0022121697.74
 เวียงเก่า179179100.00175175100.0016516298.1818218098.90
 รวมทั้งหมด15,43715,36299.5115,59615,49699.3615,31015,16499.0514,39314,05197.62
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการ พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการกระตุ้น

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563