DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อปท.ทั้งหมด ประเด็น EHA1000 ร้อยละ ประเด็น EHA2000 ร้อยละ ประเด็น EHA3000 ร้อยละ ประเด็น EHA4000 ร้อยละ ประเด็น EHA5000 ร้อยละ ประเด็น EHA6000 ร้อยละ ประเด็น EHA7000 ร้อยละ ประเด็น EHA8000 ร้อยละ ประเด็น EHA9000 ร้อยละ รวมประเด็น EHA1001-9005 ร้อยละ จํานวน อบท. ที่ผ่านเกณ ร้อยละ
ประเด็น EHA1001 ประเด็น EHA1002 ประเด็น EHA1003 ประเด็น EHA2001 ประเด็น EHA2002 ประเด็น EHA2003 ประเด็น EHA3001 ประเด็น EHA3002 ประเด็น EHA4001 ประเด็น EHA4002 ประเด็น EHA4003 ประเด็น EHA9001 ประเด็น EHA9002 ประเด็น EHA9003 ประเด็น EHA9004 ประเด็น EHA9005
เชียงใหม่73214439.73156130.14146.8556341136.9968.221926.031520.5500.006481226.03215294.526183.56
ลำพูน161336225.4710329.32211.868211560.8721.241811.182113.0421.24912142022.98237147.2010162.73
ลำปาง4270016.6714114.29102.381201666.6724.7624.7637.1400.00201017.1452123.812457.14
แพร่2661026.9260023.08000.0090657.6900.0013.8513.8500.001110011.5433126.921869.23
น่าน1931126.321005.26000.00101057.8900.0000.0015.2600.00000000.001894.74947.37
พะเยา3591028.570000.00102.8681437.1438.5738.5725.7100.002220017.1438108.571542.86
แม่ฮ่องสอน70000.000000.00000.000000.0000.0000.0000.0000.00000000.0000.0000.00
รวมทั้งหมด3637913727.273313413.77552.7517768273.00133.584311.854311.8520.552019263318.73593163.3622862.81
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 16 ธันวาคม 2563