DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1160,94977,59848.2127,27313,20748.4330,46215,55051.0532,04615,55448.5434,12716,11847.2337,04117,16946.35
เขต 2107,88163,85959.1918,76710,82657.6920,33112,50561.5121,36912,78859.8422,62113,31958.8824,79314,42158.17
เขต 376,03450,78766.8012,6048,09764.2414,1639,91069.9714,90910,07767.5916,25310,86766.8618,10511,83665.37
เขต 4122,97063,59251.7116,2018,67853.5621,00611,92156.7525,41513,22752.0428,64614,29449.9031,70215,47248.80
เขต 5138,35384,33160.9520,66512,35259.7724,73515,71963.5527,88517,22461.7730,77318,70660.7934,29520,33059.28
เขต 6156,25187,42355.9522,07711,96754.2127,96116,38958.6132,02318,03456.3235,03319,65356.1039,15721,38054.60
เขต 7151,13098,35065.0824,50715,23562.1727,80718,99168.3030,15319,86065.8632,70321,41065.4735,96022,85463.55
เขต 8193,834111,75957.6632,40217,51554.0635,88821,77760.6838,38422,50958.6442,02824,47458.2345,13225,48456.47
เขต 9208,676124,94259.8733,98119,43357.1938,29723,88962.3841,47325,20360.7745,21527,19060.1349,71029,22758.80
เขต 10168,52995,92856.9229,39915,65453.2531,84519,03259.7633,24619,29558.0435,79820,52457.3338,24121,42356.02
เขต 11157,76291,00957.6926,37115,18157.5729,78518,26161.3132,06618,68358.2633,96318,91455.6935,57719,97056.13
เขต 12224,227120,91753.9338,03019,56351.4443,87824,50255.8445,47624,57754.0447,79826,11454.6349,04526,16153.34
รวมทั้งหมด1,866,5961,070,49557.35302,277167,70855.48346,158208,44660.22374,445217,03157.96404,958231,58357.19438,758245,72756.01
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565