DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1169,899134,92579.4130,87724,70280.0031,58725,16279.6633,76027,30680.8836,08328,36778.6237,59229,38878.18
เขต 2114,684101,07388.1320,83618,32187.9321,44618,91188.1822,63119,97388.2624,42121,54988.2425,35022,31988.04
เขต 382,08077,25994.1314,46913,47293.1114,78813,93394.2216,13915,19394.1417,75716,74994.3218,92717,91294.64
เขต 4140,10397,43969.5522,36516,47173.6525,17317,84470.8928,46819,82969.6530,79720,78367.4833,30022,51267.60
เขต 5150,654129,86086.2024,98821,55486.2627,19823,55386.6030,35226,18186.2633,48828,70585.7234,62829,86786.25
เขต 6175,693140,23279.8229,03923,01079.2431,50325,19779.9834,55427,72680.2438,04430,39979.9042,55333,90079.67
เขต 7163,240152,19993.2428,45426,18492.0229,82427,77393.1232,39130,22093.3035,33333,11593.7237,23834,90793.74
เขต 8206,496163,60579.2336,35628,41578.1637,91030,45480.3341,59733,36480.2144,72435,57179.5345,90935,80177.98
เขต 9225,526189,38683.9839,11632,32682.6441,02434,77684.7744,95138,03884.6249,08641,19983.9351,34943,04783.83
เขต 10176,783151,62785.7732,12426,98984.0232,74928,18886.0735,38830,49786.1837,46132,25586.1039,06133,69886.27
เขต 11169,423138,04681.4830,97225,62682.7431,87926,64083.5733,76127,77382.2635,49928,47880.2237,31229,52979.14
เขต 12237,946185,67178.0345,67135,13976.9445,30235,42778.2047,60637,37278.5049,44238,63678.1449,92539,09778.31
รวมทั้งหมด2,012,5271,661,32282.55355,267292,20982.25370,383307,85883.12401,598333,47283.04432,135355,80682.34453,144371,97782.09
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564