DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับตำบล รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
ในเวียง1251612.8024625.0027622.222129.522800.002528.00
นาจักร1314030.5329620.69271140.7421523.8125832.00291034.48
น้ำชำ545194.44161593.75141392.8688100.00131292.3133100.00
ป่าแดง1185445.76241458.33241041.67251456.0022522.73231147.83
ทุ่งโฮ้ง15611875.64322681.25221777.27332472.73352982.86342264.71
เหมืองหม้อ21919689.50433581.40413585.37504692.00403792.50454395.56
วังธง615793.447685.711010100.00141285.71131292.311717100.00
แม่หล่าย1238367.48231460.87211361.90281967.86352674.29161168.75
ห้วยม้า15211776.97382976.32312374.19211676.19342367.65282692.86
ป่าแมต28816657.64462247.83402152.50593966.10804252.50634266.67
บ้านถิ่น13011286.15262492.31282796.43191473.68292379.31282485.71
สวนเขื่อน1506543.33271037.04211047.62341338.24351542.86331751.52
วังหงส์655483.08131184.621212100.00121191.6712866.67161275.00
แม่คำมี17513376.00312374.19262180.77403280.00362466.67423378.57
ทุ่งกวาว1367958.09241562.50311961.2918844.44362466.67271348.15
ท่าข้าม434297.6755100.0066100.0010990.0088100.001414100.00
แม่ยม545398.15121191.6799100.0077100.001414100.001212100.00
ช่อแฮ19918793.97312374.19343397.06333296.97515098.04504998.00
ร่องฟอง898494.38111090.91131292.31242291.67171694.122424100.00
กาญจนา8383100.001818100.001010100.001616100.001919100.002020100.00
รวมทั้งหมด2,5511,79070.1748032367.2944731871.1449334970.7958239567.8754940573.77
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564