DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1160,93075,47646.9027,26912,84247.0930,47415,10549.5732,04015,12047.1934,11815,66645.9237,02916,74345.22
เขต 2100,63959,71259.3317,84310,19757.1518,98811,64661.3319,87011,90859.9320,97012,43859.3122,96813,52358.88
เขต 376,07750,24966.0512,6068,00563.5014,1699,83369.4014,9249,96766.7916,26210,73065.9818,11611,71464.66
เขต 4122,90862,40750.7816,1758,51552.6420,99211,74055.9325,41313,01551.2128,63513,96648.7731,69315,17147.87
เขต 5138,22883,14760.1520,64012,18959.0624,72915,53262.8127,85916,98260.9630,72218,42359.9734,27820,02158.41
เขต 6156,42686,29155.1622,05311,78753.4528,00316,21457.9032,09917,81955.5135,05419,38255.2939,21721,08953.78
เขต 7150,98795,82563.4724,45414,79260.4927,80618,53466.6530,12619,37064.3032,67620,89063.9335,92522,23961.90
เขต 8193,814110,63257.0832,40017,33353.5035,90521,60060.1638,39222,29658.0742,00324,19557.6045,11425,20855.88
เขต 9208,598122,17558.5733,91618,99356.0038,30623,42861.1641,45624,67559.5245,20126,53858.7149,71928,54157.40
เขต 10168,48595,26756.5429,39415,54452.8831,84018,91159.3933,24019,17357.6835,77920,37856.9638,23221,26155.61
เขต 11157,74588,52456.1226,36214,74855.9429,79317,79559.7332,06118,17556.6933,94818,37154.1235,58119,43554.62
เขต 12223,938118,42552.8837,97119,16750.4843,84524,03654.8245,41124,12953.1347,72825,51653.4648,98325,57752.22
รวมทั้งหมด1,858,7751,048,13056.39301,083164,11254.51344,850204,37459.26372,891212,62957.02403,096226,49356.19436,855240,52255.06
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565