DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1160,735104,45464.9927,36317,71464.7430,35820,30966.9031,95121,04265.8634,13122,24065.1636,93223,14962.68
เขต 2107,70178,99273.3418,83713,58672.1220,17115,23875.5421,30115,77874.0722,68916,74073.7824,70317,65071.45
เขต 375,62260,08779.4612,5359,74177.7114,03011,46181.6914,82111,94880.6216,25312,96979.7917,98313,96877.67
เขต 4123,45380,69265.3616,59711,24167.7321,09714,77670.0425,35116,72465.9728,72018,32763.8131,68819,62461.93
เขต 5138,478100,00972.2220,59914,86372.1524,72018,34074.1927,95820,29272.5830,94922,38472.3334,25224,13070.45
เขต 6156,729110,67170.6122,30515,39169.0027,88320,25972.6632,08422,89771.3735,35025,09270.9839,10727,03269.12
เขต 7151,536119,10278.6024,78719,04276.8227,78622,51081.0130,17124,00279.5532,78726,07679.5336,00527,47276.30
เขต 8193,348143,24674.0932,53023,12471.0935,66027,08675.9638,18228,75575.3142,01931,70475.4544,95732,57772.46
เขต 9209,596157,16874.9934,41425,13673.0438,26429,43576.9341,67931,59275.8045,46634,54975.9949,77336,45673.24
เขต 10168,963121,71172.0329,58420,58769.5931,81823,62774.2633,34124,42873.2735,92826,17972.8738,29226,89070.22
เขต 11157,970113,93472.1226,43118,97271.7829,70722,22974.8332,13223,42772.9134,15924,17170.7635,54125,13570.72
เขต 12222,927152,25068.3037,78724,76065.5343,28730,19869.7645,14030,97368.6247,77533,09269.2748,93833,22767.90
รวมทั้งหมด1,867,0581,342,31671.89303,769214,15770.50344,781255,46874.10374,111271,85872.67406,226293,52372.26438,171307,31070.13
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565