DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1160,71560,02837.3527,04110,25137.9130,49111,88738.9932,03312,00337.4734,08512,24335.9237,06513,64436.81
เขต 2107,78150,91247.2418,6068,54745.9420,3909,95348.8121,41010,26647.9522,58510,54446.6924,79011,60246.80
เขต 375,89441,93355.2512,5646,56752.2714,1368,23958.2814,8938,32955.9316,1738,93855.2618,1289,86054.39
เขต 4122,40050,18941.0015,8176,87643.4721,0039,64445.9225,35810,53141.5328,55311,01338.5731,66912,12538.29
เขต 5137,50665,27947.4720,1259,64647.9324,67512,35350.0627,78213,28947.8330,60614,28346.6734,31815,70845.77
เขต 6155,87969,14044.3521,6249,48443.8628,05812,98046.2632,02914,21144.3734,95515,45644.2239,21317,00943.38
เขต 7149,95775,42750.3023,95011,39447.5727,75614,75453.1630,00015,20850.6932,47116,34950.3535,78017,72249.53
เขต 8193,13982,31842.6231,96412,56639.3135,86916,15445.0438,32816,65743.4641,90417,85842.6245,07419,08342.34
เขต 9207,33594,17045.4233,02414,29643.2938,18618,14047.5041,32519,10046.2245,04120,30645.0849,75922,32844.87
เขต 10167,69974,28544.3028,95011,91141.1431,79914,75646.4033,11414,97845.2335,66715,70244.0238,16916,93844.38
เขต 11158,14071,01344.9126,37211,91945.2029,94914,50848.4432,14214,66145.6133,96914,48742.6535,70815,43843.23
เขต 12224,12494,89942.3437,76115,59941.3144,13619,46244.1045,46419,32742.5147,69220,30342.5749,07120,20841.18
รวมทั้งหมด1,860,569829,59344.59297,798129,05643.34346,448162,83047.00373,878168,56045.08403,701177,48243.96438,744191,66543.68
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2565