DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับจังหวัด รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
สงขลา50,58822,83245.138,3963,63643.319,3904,41947.0610,0734,57345.4010,9374,98745.6011,7925,21744.24
สตูล16,1458,60753.312,7891,42951.243,0431,67455.013,2621,74153.373,4811,84452.973,5701,91953.75
ตรัง22,76611,85952.093,6661,84350.274,1952,37056.504,6222,42852.535,0302,61551.995,2532,60349.55
พัทลุง17,9548,76648.823,0311,38445.663,3021,68851.123,6891,87550.833,8571,90349.344,0751,91647.02
ปัตตานี42,55711,92928.036,7671,86327.538,8322,56129.008,7712,41627.559,0672,60128.699,1202,48827.28
ยะลา30,48814,69148.195,4312,43944.916,3583,17950.006,3003,09749.166,2343,00848.256,1652,96848.14
นราธิวาส43,57219,83145.517,7123,48745.228,9854,30547.918,7393,95845.299,0804,13045.489,0563,95143.63
รวมทั้งหมด224,07098,51543.9737,79216,08142.5544,10520,19645.7945,45620,08844.1947,68621,08844.2249,03121,06242.96
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565