DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับจังหวัด รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เชียงใหม่40,19417,57743.736,6332,92244.057,5263,31344.027,9763,50243.918,5593,69143.129,5004,14943.67
ลำพูน10,9193,69333.821,62656034.442,06372935.342,21777835.092,42976731.582,58485933.24
ลำปาง18,3358,24644.973,1841,43845.163,4541,60846.553,5491,60845.313,8951,71444.014,2531,87844.16
แพร่11,2844,33938.451,91573038.122,13788141.232,26486138.032,40890537.582,56096237.58
น่าน16,6745,22731.352,85890131.533,1921,10334.563,4121,05530.923,4871,01829.193,7251,15030.87
พะเยา12,2304,52236.972,03268533.712,26987438.522,37987036.572,65196936.552,8991,12438.77
เชียงราย40,33613,96634.626,8312,44435.787,7032,94338.218,0982,87435.498,5282,79232.749,1762,91331.75
แม่ฮ่องสอน10,8094,81144.512,00293146.502,13594144.072,14591242.522,14291842.862,3851,10946.50
รวมทั้งหมด160,78162,38138.8027,08110,61139.1830,47912,39240.6632,04012,46038.8934,09912,77437.4637,08214,14438.14
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565