DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับจังหวัด รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
สงขลา54,20645,34383.659,5928,02183.629,8988,32484.1010,7829,13784.7411,6389,78184.0412,29610,08081.98
สตูล17,10014,83286.743,1812,73585.983,2752,90588.703,4963,04487.073,5212,99184.953,6273,15787.04
ตรัง24,57122,02989.654,3403,82488.114,5734,14590.645,0134,48689.495,2554,71189.655,3904,86390.22
พัทลุง19,51817,48589.583,5173,11388.513,6973,28788.913,8913,46989.154,1053,66489.264,3083,95291.74
ปัตตานี45,12532,11971.188,9436,27470.168,6636,23772.008,9646,36771.039,2986,65771.609,2576,58471.12
ยะลา32,09823,38272.856,8084,86571.466,4064,64072.436,3004,60973.166,3834,67973.306,2014,58974.00
นราธิวาส45,32830,48167.259,2906,30767.898,7905,88967.009,1606,26068.349,2426,15366.588,8465,87266.38
รวมทั้งหมด237,946185,67178.0345,67135,13976.9445,30235,42778.2047,60637,37278.5049,44238,63678.1449,92539,09778.31
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564