DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เมืองพะเยา2,6612,35688.5447441487.3446441389.0149644489.5260053088.3362755588.52
จุน1,24395376.6721615973.6120615374.2725419576.7727521678.5529223078.77
เชียงคำ2,4312,09986.3443437686.6445439887.6750043587.0052544484.5751844686.10
เชียงม่วน52845085.231008989.00967881.251108980.9111710388.031059186.67
ดอกคำใต้1,8871,50179.5433624974.1133426278.4440033483.5037831282.5443934478.36
ปง1,8621,71492.0533329488.2935432591.8137334391.9642440294.8137835092.59
แม่ใจ76664183.6813511282.9614011078.5714111883.6917715285.8817314986.13
ภูซาง1,11785876.8121716877.4220715775.8522618280.5322917275.1123817975.21
ภูกามยาว59636761.581086055.561146859.651157666.091217360.331389065.22
รวมทั้งหมด13,09110,93983.562,3531,92181.642,3691,96482.902,6152,21684.742,8462,40484.472,9082,43483.70
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564