DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี721.00 667.00 92.51
2กุดจับ403.00 331.00 82.13
3หนองวัวซอ259.00 155.00 59.85
4กุมภวาปี458.00 332.00 72.49
5โนนสะอาด138.00 133.00 96.38
6หนองหาน567.00 379.00 66.84
7ทุ่งฝน266.00 181.00 68.05
8ไชยวาน96.00 85.00 88.54
9ศรีธาตุ261.00 220.00 84.29
10วังสามหมอ260.00 195.00 75.00
11บ้านดุง892.00 676.00 75.78
12บ้านผือ611.00 418.00 68.41
13น้ำโสม321.00 255.00 79.44
14เพ็ญ670.00 423.00 63.13
15สร้างคอม78.00 51.00 65.38
16หนองแสง133.00 83.00 62.41
17นายูง193.00 125.00 64.77
18พิบูลย์รักษ์182.00 138.00 75.82
19กู่แก้ว144.00 110.00 76.39
20ประจักษ์ศิลปาคม83.00 67.00 80.72
21รวมทั้งหมด6,736.00 5,024.00 74.58
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565