DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี960.00 827.00 86.15
2กุดจับ495.00 362.00 73.13
3หนองวัวซอ444.00 272.00 61.26
4กุมภวาปี618.00 451.00 72.98
5โนนสะอาด423.00 414.00 97.87
6หนองหาน618.00 423.00 68.45
7ทุ่งฝน186.00 101.00 54.30
8ไชยวาน250.00 203.00 81.20
9ศรีธาตุ294.00 244.00 82.99
10วังสามหมอ660.00 641.00 97.12
11บ้านดุง1,115.00 808.00 72.47
12บ้านผือ864.00 627.00 72.57
13น้ำโสม317.00 278.00 87.70
14เพ็ญ767.00 473.00 61.67
15สร้างคอม156.00 108.00 69.23
16หนองแสง157.00 120.00 76.43
17นายูง218.00 158.00 72.48
18พิบูลย์รักษ์215.00 164.00 76.28
19กู่แก้ว103.00 67.00 65.05
20ประจักษ์ศิลปาคม64.00 28.00 43.75
21รวมทั้งหมด8,924.00 6,769.00 75.85
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565