DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองจันทบุรี550.00 424.00 77.09
2ขลุง247.00 213.00 86.23
3ท่าใหม่239.00 195.00 81.59
4โป่งน้ำร้อน71.00 48.00 67.61
5มะขาม117.00 96.00 82.05
6แหลมสิงห์82.00 47.00 57.32
7สอยดาว358.00 305.00 85.20
8แก่งหางแมว240.00 139.00 57.92
9นายายอาม151.00 102.00 67.55
10เขาคิชฌกูฏ109.00 81.00 74.31
11รวมทั้งหมด2,164.00 1,650.00 76.25
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565