DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองจันทบุรี760.00 557.00 73.29
2ขลุง303.00 285.00 94.06
3ท่าใหม่210.00 191.00 90.95
4โป่งน้ำร้อน173.00 127.00 73.41
5มะขาม76.00 57.00 75.00
6แหลมสิงห์112.00 67.00 59.82
7สอยดาว435.00 318.00 73.10
8แก่งหางแมว221.00 135.00 61.09
9นายายอาม109.00 76.00 69.72
10เขาคิชฌกูฏ143.00 105.00 73.43
11รวมทั้งหมด2,542.00 1,918.00 75.45
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565