DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี28,973.00 5,642.00 19.47
2กุดจับ6,251.00 2,829.00 45.26
3หนองวัวซอ5,702.00 1,731.00 30.36
4กุมภวาปี10,243.00 4,068.00 39.71
5โนนสะอาด4,859.00 1,939.00 39.91
6หนองหาน10,503.00 5,206.00 49.57
7ทุ่งฝน2,967.00 1,711.00 57.67
8ไชยวาน3,587.00 1,566.00 43.66
9ศรีธาตุ4,048.00 2,454.00 60.62
10วังสามหมอ5,779.00 2,466.00 42.67
11บ้านดุง14,044.00 6,718.00 47.84
12บ้านผือ10,858.00 5,330.00 49.09
13น้ำโสม6,090.00 2,772.00 45.52
14เพ็ญ11,080.00 5,589.00 50.44
15สร้างคอม2,858.00 88.00 3.08
16หนองแสง2,653.00 1,162.00 43.80
17นายูง3,191.00 2,167.00 67.91
18พิบูลย์รักษ์2,251.00 1,474.00 65.48
19กู่แก้ว1,928.00 980.00 50.83
20ประจักษ์ศิลปาคม2,300.00 1,184.00 51.48
21รวมทั้งหมด140,165.00 57,076.00 40.72
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565