DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองจันทบุรี9,104.00 5,298.00 58.19
2ขลุง2,811.00 1,926.00 68.52
3ท่าใหม่4,586.00 2,340.00 51.02
4โป่งน้ำร้อน4,865.00 2,628.00 54.02
5มะขาม2,247.00 1,475.00 65.64
6แหลมสิงห์1,101.00 727.00 66.03
7สอยดาว5,798.00 4,578.00 78.96
8แก่งหางแมว4,080.00 2,114.00 51.81
9นายายอาม2,341.00 1,342.00 57.33
10เขาคิชฌกูฏ2,440.00 1,777.00 72.83
11รวมทั้งหมด39,373.00 24,205.00 61.48
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565