DoH Dashboard กรมอนามัย

จำนวนผู้สูญเสียฟันและมีความจำเป็นได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับ ฟันเทียมทั้งปาก

ปีงบประมาณ


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ รวมทั้งหมด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1เขต 148 48 0 0 0
2เขต 234 31 3 0 0
3เขต 363 63 0 0 0
4เขต 445 45 0 0 0
5เขต 530 30 0 0 0
6เขต 639 37 2 0 0
7เขต 765 65 0 0 0
8เขต 824 24 0 0 0
9เขต 935 34 1 0 0
10เขต 1043 43 0 0 0
11เขต 1169 67 2 0 0
12เขต 1266 63 3 0 0
13รวมทั้งหมด561 550 11 0 0

วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567