DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1เมืองจันทบุรี774.00 197.00 36.69
2ขลุง240.00 45.00 19.58
3ท่าใหม่462.00 76.00 22.73
4โป่งน้ำร้อน410.00 23.00 8.54
5มะขาม182.00 15.00 14.84
6แหลมสิงห์130.00 40.00 46.92
7สอยดาว555.00 172.00 34.95
8แก่งหางแมว282.00 26.00 12.41
9นายายอาม215.00 43.00 28.37
10เขาคิชฌกูฏ181.00 43.00 27.62
11รวมทั้งหมด3,431.00 680.00 26.20
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565