DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สระคู1.00 1.00 100.00
2ดอกไม้1.00 1.00 100.00
3นาใหญ่2.00 2.00 100.00
4หินกอง1.00 1.00 100.00
5เมืองทุ่ง14.00 14.00 100.00
6หัวโทน3.00 2.00 66.67
7บ่อพันขัน19.00 19.00 100.00
8ทุ่งหลวง30.00 30.00 100.00
9หัวช้าง2.00 2.00 100.00
10น้ำคำ10.00 9.00 90.00
11ห้วยหินลาด0.00 0.00 0.00
12ช้างเผือก5.00 4.00 80.00
13ทุ่งกุลา2.00 2.00 100.00
14ทุ่งศรีเมือง9.00 7.00 77.78
15จำปาขัน18.00 18.00 100.00
16รวมทั้งหมด117.00 112.00 95.73
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565