DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เชียงใหม่2,696.00 2,237.00 82.97
2ลำพูน317.00 262.00 82.65
3ลำปาง1,381.00 1,018.00 73.71
4แพร่801.00 660.00 82.40
5น่าน970.00 684.00 70.52
6พะเยา845.00 807.00 95.50
7เชียงราย2,877.00 2,090.00 72.65
8แม่ฮ่องสอน167.00 92.00 55.09
9รวมทั้งหมด10,054.00 7,850.00 78.08
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565