DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น691.00 651.00 94.21
2บ้านฝาง177.00 161.00 90.96
3พระยืน1.00 1.00 100.00
4หนองเรือ131.00 126.00 96.18
5ชุมแพ270.00 259.00 95.93
6สีชมพู84.00 82.00 97.62
7น้ำพอง200.00 170.00 85.00
8อุบลรัตน์15.00 7.00 46.67
9กระนวน142.00 137.00 96.48
10บ้านไผ่172.00 152.00 88.37
11เปือยน้อย25.00 14.00 56.00
12พล30.00 30.00 100.00
13แวงใหญ่104.00 81.00 77.88
14แวงน้อย106.00 104.00 98.11
15หนองสองห้อง314.00 276.00 87.90
16ภูเวียง106.00 102.00 96.23
17มัญจาคีรี92.00 90.00 97.83
18ชนบท95.00 82.00 86.32
19เขาสวนกวาง36.00 28.00 77.78
20ภูผาม่าน3.00 2.00 66.67
21ซำสูง62.00 52.00 83.87
22โคกโพธิ์ไชย24.00 23.00 95.83
23หนองนาคำ40.00 38.00 95.00
24บ้านแฮด94.00 90.00 95.74
25โนนศิลา26.00 25.00 96.15
26เวียงเก่า46.00 34.00 73.91
27รวมทั้งหมด3,086.00 2,817.00 91.28
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565