DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี803.00 688.00 85.68
2กุดจับ232.00 169.00 72.84
3หนองวัวซอ128.00 109.00 85.16
4กุมภวาปี421.00 308.00 73.16
5โนนสะอาด174.00 164.00 94.25
6หนองหาน556.00 512.00 92.09
7ทุ่งฝน146.00 113.00 77.40
8ไชยวาน72.00 50.00 69.44
9ศรีธาตุ162.00 128.00 79.01
10วังสามหมอ294.00 259.00 88.10
11บ้านดุง509.00 361.00 70.92
12บ้านผือ442.00 360.00 81.45
13น้ำโสม228.00 147.00 64.47
14เพ็ญ399.00 289.00 72.43
15สร้างคอม121.00 90.00 74.38
16หนองแสง130.00 107.00 82.31
17นายูง120.00 64.00 53.33
18พิบูลย์รักษ์83.00 67.00 80.72
19กู่แก้ว114.00 94.00 82.46
20ประจักษ์ศิลปาคม67.00 42.00 62.69
21รวมทั้งหมด5,201.00 4,121.00 79.23
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565