DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี967.00 767.00 79.32
2กุดจับ245.00 169.00 68.98
3หนองวัวซอ199.00 140.00 70.35
4กุมภวาปี492.00 398.00 80.89
5โนนสะอาด155.00 132.00 85.16
6หนองหาน373.00 320.00 85.79
7ทุ่งฝน129.00 72.00 55.81
8ไชยวาน92.00 66.00 71.74
9ศรีธาตุ175.00 127.00 72.57
10วังสามหมอ219.00 185.00 84.47
11บ้านดุง568.00 413.00 72.71
12บ้านผือ386.00 286.00 74.09
13น้ำโสม82.00 48.00 58.54
14เพ็ญ354.00 223.00 62.99
15สร้างคอม119.00 89.00 74.79
16หนองแสง120.00 98.00 81.67
17นายูง138.00 96.00 69.57
18พิบูลย์รักษ์91.00 51.00 56.04
19กู่แก้ว87.00 71.00 81.61
20ประจักษ์ศิลปาคม69.00 47.00 68.12
21รวมทั้งหมด5,060.00 3,798.00 75.06
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565