DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาส 4
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 133,28825,7257,56322.7234,76625,5759,19126.4429,44820,7018,74729.7022,84715,1727,67533.59
 เขต 222,32718,1474,18018.7224,09619,0865,01020.7922,50917,5954,91421.8315,17811,4653,71324.46
 เขต 317,06215,0392,02311.8618,41015,7312,67914.5516,84113,7963,04518.0812,0919,4082,68322.19
 เขต 424,08822,3541,7347.2025,67123,5542,1178.2523,31821,2502,0688.8716,47814,5091,96911.95
 เขต 531,90226,0705,83218.2833,21126,6656,54619.7129,47623,6205,85619.8720,27815,7834,49522.17
 เขต 633,73129,8623,86911.4735,95830,9495,00913.9332,51627,4435,07315.6021,93618,4823,45415.75
 เขต 734,92325,6989,22526.4238,19427,64910,54527.6136,28825,93310,35528.5422,18615,3386,84830.87
 เขต 837,57932,8424,73712.6140,63733,9436,69416.4736,51429,8936,62118.1325,36919,3835,98623.60
 เขต 946,96438,6568,30817.6950,82340,8989,92519.5346,07336,6899,38420.3726,34220,3146,02822.88
 เขต 1035,12628,1416,98519.8938,90430,9777,92720.3836,36227,5188,84424.3220,55114,4446,10729.72
 เขต 1132,12824,6417,48723.3033,60924,6508,95926.6626,10318,9657,13827.3518,29612,7505,54630.31
 เขต 1247,35236,69110,66122.5150,80837,55913,24926.0841,97630,67911,29726.9132,79623,7059,09127.72
 รวมทั้งหมด396,470323,86672,60418.31425,087337,23687,85120.67377,424294,08283,34222.08254,348190,75363,59525.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

วันที่ประมวลผล: 20 กันยายน 2561