DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับอำเภอ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
(B)
ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
ร้อยละ คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
ร้อยละ คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
ร้อยละ คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
ร้อยละ คัดกรอง
(A)
รอกระตุ้น 30 วัน
(B1)
ร้อยละ ส่งต่อทันที
(B2)
ร้อยละ ได้รับการติดตาม
(B3)
ร้อยละ รวมทั้งหมด
ร้อยละ
เมืองสุราษฎร์ธานี3,82188723.2110.0380921.171,69744.4163920331.7700.0018228.4838560.2578126333.6700.0018228.4850664.7979319424.4600.0018228.4837647.4181316520.3010.1218228.4831438.62795627.8000.0018228.4811614.59
กาญจนดิษฐ์3,61578521.7200.0066518.401,45040.1156518132.0400.0016128.5034260.5372521129.1000.0016128.5039454.3471112717.8600.0016128.5023032.3582115619.0000.0016128.5027733.7479311013.8700.0016128.5020726.10
ดอนสัก97418518.9920.2117618.0736337.271522315.1300.002214.474529.611623018.5200.002214.475835.801925327.6010.522214.4710353.652066330.5800.002214.4712560.68262166.1110.382214.473212.21
เกาะสมุย1,11913311.8900.0011810.5525122.431461711.6400.001510.273221.921822714.8400.001510.275027.472382811.7600.001510.275422.692723312.1300.001510.276222.79281289.9600.001510.275318.86
เกาะพะงัน4274911.4820.474310.079422.01751317.3300.001317.332634.67801215.0000.001317.332126.25861618.6000.001317.333034.8880810.0011.251317.331620.0010600.0010.941317.3310.94
ไชยา1,48420113.5400.0017311.6637425.202363615.2500.003113.146728.39295279.1500.003113.145418.313264915.0300.003113.149027.613136019.1700.003113.1410533.55314299.2400.003113.145818.47
ท่าชนะ1,37137127.0610.0734425.0971652.222225022.5200.004520.279542.792679134.0800.004520.2717967.042917927.1500.004520.2715352.582978528.6210.344520.2716254.552946622.4500.004520.2712743.20
คีรีรัฐนิคม1,13719617.2410.0914512.7534230.08175158.5700.0095.142413.712274318.9410.4495.147332.162193917.8100.0095.147031.962384719.7500.0095.147832.772785218.7100.0095.149734.89
บ้านตาขุน4999919.8400.009118.2419038.087279.7200.0068.331318.06881213.6400.0068.332326.141313728.2400.0068.336952.671113027.0300.0068.335953.15971313.4000.0068.332626.80
พนม1,12314112.5620.1812010.6926323.42181137.1800.00116.082413.262233214.3500.00116.085926.462513815.1400.00116.086927.492223616.2200.00116.086830.63246228.9420.81116.084317.48
ท่าฉาง1,14716614.4720.1715313.3432127.991824424.1800.004424.188848.352084119.7100.004424.187937.982273816.7420.884424.187432.602622810.6900.004424.185420.61268155.6000.004424.18269.70
บ้านนาสาร2,14537217.3410.0528913.4766230.863814411.5500.00328.407619.954366214.2200.00328.4011225.694167217.3100.00328.4012229.3344412127.2510.23328.4021748.874687315.6000.00328.4013528.85
บ้านนาเดิม49011723.8810.208918.1620742.24802025.0000.001215.003240.00952425.2600.001215.004446.321263225.4000.001215.005543.65752128.0000.001215.003749.331142017.5410.881215.003934.21
เคียนซา1,66428317.0120.1226015.6354532.752766623.9100.006222.4612846.383105517.7400.006222.4610232.903325616.8710.306222.4610932.833715915.9010.276222.4611531.003754712.5300.006222.469124.27
เวียงสระ1,58929618.6300.0026516.6856135.312675119.1000.004617.239736.333087424.0300.004617.2314547.083025417.8800.004617.2310033.113696517.6200.004617.2312333.333435215.1600.004617.239627.99
พระแสง2,05230614.9110.0527213.2657928.223273410.4000.00329.796620.184028621.3900.00329.7916741.543955814.6800.00329.7910426.334488118.0810.22329.7915735.04480479.7900.00329.798517.71
พุนพิน2,17531014.2530.1425311.6356626.022954314.5800.00227.466522.034069122.4100.00227.4617342.614916212.6310.20227.4611924.244676814.5620.43227.4612727.19516468.9100.00227.468215.89
ชัยบุรี98627928.3010.1027527.8955556.291704828.2400.004727.659555.881936232.1200.004727.6512464.251926031.2500.004727.6511961.982347230.7710.434727.6514461.541973718.7800.004727.657337.06
วิภาวดี5078416.5700.008015.7816432.35871112.6400.00910.342022.99911617.5800.00910.343235.161071715.8900.00910.343431.781192218.4900.00910.344436.971031817.4800.00910.343433.01
รวมทั้งหมด28,3255,26018.57200.074,62016.319,90034.954,52891920.3000.0080117.691,72037.995,4791,25922.9810.0280117.692,39543.715,8261,10919.0450.0980117.692,08035.706,1621,22019.8090.1580117.692,28437.076,33075311.9050.0880117.691,42122.45
หมายเหตุ:

- เป้าหมายในปีงบประมาณ คือ เด็กจะต้องมีวันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือน ในปีงบประมาณนั้นๆ
- เป้าหมายในแต่ละเดือน คือ เด็กที่วันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือนในเดือนนั้นๆ

- การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ทำได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือน
เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันที่ 1 กค. ท่านคักรองเด็กได้ตั้งแต่วันที่ 1 กค. ถึงวันที่ 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง

- ผลงานระบบจะติดตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันที่เด็กอายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือน แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน
- กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันที่ตรวจครั้งแรก แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมายเช่นกัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565