DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 ขุหลุ147750.002491562.50116545.45107330.00
 กระเดียน1614212.504640613.042622415.382824414.29
 เกษม5041918.004335818.60515100.00191900.00
 กุศกร2117419.053024620.002118314.29171615.88
 ขามเปี้ย706645.716760710.4548371122.92383712.63
 คอนสาย60461423.3354391527.7860471321.674940918.37
 โคกจาน656411.545145611.763324927.275549610.91
 นาพิน27141348.1553312241.5145301533.3335211440.00
 นาสะไม393900.00434036.982118314.29322939.38
 โนนกุง56451119.646054610.0069561318.845547814.55
 ตระการ2823517.86343225.88343225.88151500.00
 ตากแดด2922724.141814422.222016420.00272613.70
 ไหล่ทุ่ง57312645.6188602831.8281513037.0448321633.33
 เป้า49361326.533527822.8645341124.443731616.22
 เซเป็ด2318521.7435251028.572922724.141613318.75
 สะพือ2421312.50514659.80292813.45353325.71
 หนองเต่า2015525.002314939.132113838.102012840.00
 ถ้ำแข้44331125.0047331429.793732513.513931820.51
 ท่าหลวง403825.002925413.79383537.89383537.89
 ห้วยฝ้ายพัฒนา64461828.1372601216.675750712.285144713.73
 กุดยาลวน32122062.5029151448.2832221031.25161600.00
 บ้านแดง1712529.411410428.572013735.00138538.46
 คำเจริญ2623311.5440241640.0032171546.883022826.67
 รวมทั้งหมด87168318821.5898676222422.7286067418621.6372360711616.04
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562