DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 ในเมือง1521104227.63131884332.82132884433.33152985435.53
 ตั้งใจ4133819.5143202353.4941192253.6633211236.36
 เพี้ยราม64135179.6981275466.6768392942.6567254262.69
 นาดี93603335.48124576754.03107594844.8683503339.76
 ท่าสว่าง1571094830.57134666850.75129666348.84121744738.84
 สลักได68412739.7173522128.7770561420.0054421222.22
 ตาอ็อง81582328.4086582832.5673541926.0372541825.00
 สำโรง76413546.0577631418.18817656.1778681012.82
 แกใหญ่56421425.0061362540.9859332644.0756352137.50
 นอกเมือง1411063524.821731314224.281861404624.73130973325.38
 คอโค108733532.4171472433.80106743230.1984552934.52
 สวาย91543740.66120566453.33125705544.0070511927.14
 เฉนียง139934633.09130824836.92128864232.81109793027.52
 เทนมีย์79681113.9286553136.0576373951.3286404653.49
 นาบัว82671518.2972393345.8382493340.2467313653.73
 เมืองที70521825.7170432738.5766273959.0950302040.00
 ราม64392539.0682542834.1587483944.8381414049.38
 บุฤาษี64442031.2562233962.9068175175.003022893.33
 ตระแสง48321633.3335201542.8643291432.5626111557.69
 แสลงพันธ์5953610.1754381629.6364442031.2548331531.25
 กาเกาะ36241233.3343311227.9143261739.5339201948.72
 รวมทั้งหมด1,7691,21255731.491,8081,08672239.931,8341,13769738.001,53695757937.70
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562