DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองเชียงราย1,30072157944.541,20466953544.441,01561340239.611,11067443639.28
 เวียงชัย2761948229.7128417510938.382491618835.342111258640.76
 เชียงของ36723812935.1537320916443.9739824315538.9441726515236.45
 เทิง55737718032.3253433020438.2054533421138.7253935818133.58
 พาน54433021439.3460033626444.0054728726047.5346421824653.02
 ป่าแดด108684037.04126408668.25101485352.48103495452.43
 แม่จัน62645517127.3268045722332.7943531711827.1353333919436.40
 เชียงแสน29216113144.8633620213439.882581995922.872371488937.55
 แม่สาย46227518740.4846631615032.192731898430.772931969733.11
 แม่สรวย77164312816.6075562912616.6952942910018.9056142913223.53
 เวียงป่าเป้า4243448018.8745025819242.6743830513330.3738724514236.69
 พญาเม็งราย26716110639.7030818612239.6130616713945.4225913112849.42
 เวียงแก่น47530916634.9554334220137.0250133017134.1343025317741.16
 ขุนตาล1771502715.251861533317.742191972210.051461123423.29
 แม่ฟ้าหลวง6285339515.1349134115030.554033307318.114393697015.95
 แม่ลาว1871167137.97158956339.871561114528.851691115834.32
 เวียงเชียงรุ้ง1881325629.791801166435.561871246333.69118823630.51
 ดอยหลวง126765039.68155906541.94122734940.16131894232.06
 รวมทั้งหมด7,7755,2832,49232.057,8294,9442,88536.856,6824,4572,22533.306,5474,1932,35435.96
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562