DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองเชียงใหม่3812958622.573632946919.012972376020.202611996223.75
 จอมทอง44132811325.6244231712528.2841923718243.4437022015040.54
 แม่แจ่ม63640323336.6459337421936.9360642318330.2052432320138.36
 เชียงดาว54334719636.1060234525742.6950034315731.4053135817332.58
 ดอยสะเก็ด2581896926.7425910915057.9226615810840.6026516110439.25
 แม่แตง4023069623.8833522311233.4334624610028.9030318811537.95
 แม่ริม43030212829.7743030712328.6041429811628.023572599827.45
 สะเมิง1921227036.462221626027.032141902411.212121644822.64
 ฝาง56038117931.9650331418937.5748232515732.5744731213530.20
 แม่อาย40226114135.0749129419740.1242527515035.2948230617636.51
 พร้าว2541866826.7728613714952.1023510712854.4724513411145.31
 สันป่าตอง3362439327.6837125711430.7334623611031.793452519427.25
 สันกำแพง33523510029.8532220811435.4029916513444.8230920110834.95
 สันทราย51637314327.7147830916935.3653138514627.5045435310122.25
 หางดง39426712732.2341728613131.4136325810528.9340529111428.15
 ฮอด37220816444.0934922112836.6833821712135.8032120012137.69
 ดอยเต่า2141357936.9222212110145.501991207939.702121377535.38
 อมก๋อย81346135243.3062626835857.1966032433650.9172138433746.74
 สารภี2482143413.712531886525.692301448637.391951237236.92
 เวียงแหง1591164327.041821136937.911391033625.901561074931.41
 ไชยปราการ28316411942.0533421012437.132782186021.582952128328.14
 แม่วาง228208208.772011643718.412261468035.402351587732.77
 แม่ออน114912320.18128834535.16108654339.81116754135.34
 ดอยหล่อ116734337.07135874835.56100772323.0097692828.87
 กัลยาณิวัฒนา141885337.59146915537.67170937745.291561065032.05
 รวมทั้งหมด8,7685,9962,77231.618,6905,4823,20836.928,1915,3902,80134.208,0145,2912,72333.98
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562