DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองอุดรธานี2,8332,34648717.192,7421,94779528.992,6201,5911,02939.271,9641,45850625.76
 กุดจับ48838310521.5253537516029.9160939721234.8144831013830.80
 หนองวัวซอ4293468319.3548632815832.5146126719442.0840324316039.70
 กุมภวาปี87564922625.8393961432534.6192164627529.8659843915926.59
 โนนสะอาด4153298620.7245334311024.2845025119944.2236225610629.28
 หนองหาน1,01078922121.881,09781528225.711,02160841340.4591658533136.14
 ทุ่งฝน2191932611.873032297424.422571589938.522361577933.47
 ไชยวาน2401905020.832441895522.5426315311041.832261873917.26
 ศรีธาตุ3892929724.9440428511929.4636725011731.8834423710731.10
 วังสามหมอ4393766314.3551036714328.0452935817132.3343125817340.14
 บ้านดุง1,16790226522.711,14289324921.801,23081341733.901,08376132229.73
 บ้านผือ1,01778123623.2196666030631.6898667730931.3491361330032.86
 น้ำโสม5104327815.2955039915127.4548536212325.3641125715437.47
 เพ็ญ96779816917.481,01773927827.341,04165338837.2794057136939.26
 สร้างคอม2492123714.862631778632.7031216215048.082201744620.91
 หนองแสง2722076523.902281725624.562331795423.181991356432.16
 นายูง2481816727.022982128628.8627613014652.901991465326.63
 พิบูลย์รักษ์110773330.001461212517.12104455956.7395563941.05
 กู่แก้ว1751482715.431761166034.092161506630.561721234928.49
 ประจักษ์ศิลปาคม1521094328.292181764219.272371479037.971701185230.59
 รวมทั้งหมด12,2049,7402,46420.1912,7179,1573,56027.9912,6187,9974,62136.6210,3307,0843,24631.42
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562