DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองชัยภูมิ1,00079120920.901,01971730229.641,05463042440.2390064125928.78
 บ้านเขว้า3302844613.943502698123.1432919413541.0329217012241.78
 คอนสวรรค์33821512336.3933923410530.972781948430.223012188327.57
 เกษตรสมบูรณ์71561010514.6983862721125.1871854717123.8265248416825.77
 หนองบัวแดง822754688.2783863720123.9978046531540.3858242016227.84
 จัตุรัส4754165912.4243528614934.2548429718738.6442931211727.27
 บำเหน็จณรงค์2782453311.873732957820.9127817010838.852201705022.73
 หนองบัวระเหว252231218.332211913013.571941088644.331311022922.14
 เทพสถิต5414519016.6458637621035.8453234618634.9652231420839.85
 ภูเขียว74758716021.4278157121026.8982860022827.5466450815623.49
 บ้านแท่น2651848130.573162249229.113082337524.352281695925.88
 แก้งคร้อ59246013222.3063447615824.9260940720233.1744333311024.83
 คอนสาร47236610622.4647637110522.0648135612525.9947133913228.03
 ภักดีชุมพล2832364716.612541926224.412752096624.002031554823.65
 เนินสง่า2271507733.921971336432.492011574421.891711116035.09
 ซับใหญ่131914030.53122774536.89125675846.4083434048.19
 รวมทั้งหมด7,4686,0711,39718.717,7795,6762,10327.037,4744,9802,49433.376,2924,4891,80328.66
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2562