DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองบุรีรัมย์1,7101,31939122.871,7221,29342924.911,8041,47532918.2495677618018.83
 คูเมือง55642113524.2858638819833.7959945014924.873402667421.76
 กระสัง76457718724.4888759129633.3786367718621.556605669414.24
 นางรอง85364520824.3890965025928.4992771820922.5553937316630.80
 หนองกี่54542512022.0252637814828.1453941412523.1940027912130.25
 ละหานทราย64949815123.2764547916625.7460945215725.784883949419.26
 ประโคนชัย1,06273632630.701,13376736632.301,06277828426.7472856116722.94
 บ้านกรวด59443815626.2668152715422.6168454813619.8848038010020.83
 พุทไธสง2671739435.212822037928.013442697521.802031742914.29
 ลำปลายมาศ84259125129.8187264922325.5788064323726.9350439910520.83
 สตึก82963519423.4086063622426.0585264021224.8845934411525.05
 ปะคำ3302369428.4831417513944.273302349629.091741443017.24
 นาโพธิ์2201358538.642081278138.941871483920.86147965134.69
 หนองหงส์38426511930.9936424811631.8743131811326.222751958029.09
 พลับพลาชัย37826011831.2236723713035.4244933511425.392321696327.16
 ห้วยราช2641867829.553542767822.033502777320.861901583216.84
 โนนสุวรรณ1751423318.861641145030.49182165179.34107703734.58
 ชำนิ2571976023.352861978931.122722086423.531831414222.95
 บ้านใหม่ไชยพจน์1801374323.891721096336.632061525426.21100831717.00
 โนนดินแดง1931326131.611991386130.652371884920.681281052317.97
 บ้านด่าน2061426431.072331666728.762732145921.611961514522.96
 แคนดง2441826225.411781017743.2628017910136.071801404022.22
 เฉลิมพระเกียรติ2932108328.332612016022.993032436019.801771383922.03
 รวมทั้งหมด11,7958,6823,11326.3912,2038,6503,55329.1212,6639,7252,93823.207,8466,1021,74422.23
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562