DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองนครราชสีมา2,0481,79725112.262,0451,68635917.561,8821,59229015.411,5591,30625316.23
 ครบุรี6735938011.8963452011417.9857546710818.783712918021.56
 เสิงสาง52942110820.4256343712622.3852241310920.884984049418.88
 คง5144605410.515004168416.803663056116.672241952912.95
 บ้านเหลื่อม1371201712.411551173824.52141934834.04101722928.71
 จักราช4984207815.6660149111018.3058041216828.972702224817.78
 โชคชัย54642711921.7952735717032.2648836812024.593432628123.62
 ด่านขุนทด93677316317.4195971024925.9686564522025.4357046210818.95
 โนนไทย4893999018.4048337510822.3652936016931.953492826719.20
 โนนสูง96681615015.5396876420421.0788364423927.0746035011023.91
 ขามสะแกแสง2992465317.732952187726.102882147425.692151694621.40
 บัวใหญ่5814839816.8757043213824.2157443813623.692421895321.90
 ประทาย60849411418.7559147511619.635044079719.253602718924.72
 ปักธงชัย635593426.6168457311116.234193635613.374753967916.63
 พิมาย79562117421.8989865224627.3987365821524.6355639915728.24
 ห้วยแถลง58248110117.3552941911020.794974178016.103612897219.94
 ชุมพวง59146812320.8154342611721.555684789015.854203437718.33
 สูงเนิน6455578813.6461949312620.3659944615325.5445333711625.61
 ขามทะเลสอ2422113112.812191843515.981971682914.721331112216.54
 สีคิ้ว92672620021.6092071120922.7283265917320.7956443512922.87
 ปากช่อง1,3291,07625319.041,14790823920.841,04982422521.4571256215021.07
 หนองบุญมาก5374795810.8052140112023.033953078822.282521945823.02
 แก้งสนามนาง2191932611.872341914318.381941425226.801901454523.68
 โนนแดง1581283018.991931504322.281831453820.77101772423.76
 วังน้ำเขียว3532866718.983262626419.633192655416.932342003414.53
 เทพารักษ์136865036.76163986539.881511222919.2199762323.23
 เมืองยาง1931593417.621631352817.181341122216.4287771011.49
 พระทองคำ3502826819.433052218427.542551985722.352101822813.33
 ลำทะเมนชัย2381855322.272792344516.132301943615.65605558.33
 บัวลาย1271022519.69129943527.13139954431.6572492331.94
 สีดา1571164126.11132914131.06116843227.5995682728.42
 เฉลิมพระเกียรติ2672155219.483092218828.482952217425.081831493418.58
 รวมทั้งหมด17,30414,4132,89116.7117,20413,4623,74221.7515,64212,2563,38621.6510,8198,6192,20020.33
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 ตุลาคม 2562