DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
B ครั้งแรก
(C)
ไม่ผ่านครั้งแรก
(B-C)
ร้อยละไม่ผ่านครั้งแรก
((B-C)/B)*100
 เมืองเชียงใหม่2081872110.102341874720.091971643316.752021465627.72
 จอมทอง42632410223.944373449321.2839524814737.2238723914838.24
 แม่แจ่ม60649011619.1461545516026.0257233923340.7363537825740.47
 เชียงดาว5274676011.3961450011418.5750039710320.6055737718032.32
 ดอยสะเก็ด2732343914.292952534214.242431954819.752711977427.31
 แม่แตง3893127719.7941530311226.993182328627.0433722711032.64
 แม่ริม42832710123.6049236812425.2044930614331.8537324612734.05
 สะเมิง2021426029.702261963013.27213192219.862101664420.95
 ฝาง53841412423.0557840417430.1052537814728.0048431616834.71
 แม่อาย43533510022.9950336713627.0446531215332.9042424218242.92
 พร้าว275251248.73267247207.492141862813.082491777228.92
 สันป่าตอง3362775917.5640228611628.8635223112134.3835023311733.43
 สันกำแพง3332637021.023202259529.6927116310839.8529918211739.13
 สันทราย431398337.66470427439.153763076918.354593609921.57
 หางดง3793215815.303953276817.223162605617.723082099932.14
 ฮอด3452519427.2536722714038.1538421017445.3138617621054.40
 ดอยเต่า2121535927.832121605224.532291616829.69143944934.27
 อมก๋อย73459314119.2166252214021.1565839826039.5172545726836.97
 สารภี244223218.61246225218.54235216198.092391875221.76
 เวียงแหง1561272918.591681482011.90121705142.15139974230.22
 ไชยปราการ2632333011.412882573110.762642214316.292511678433.47
 แม่วาง2211764520.362111842712.801601382213.751961524422.45
 แม่ออน958699.471341142014.93105782725.71116823429.31
 ดอยหล่อ103881514.561571273019.1197781919.5990672325.56
 กัลยาณิวัฒนา126537357.941651056036.36124913326.61167917645.51
 รวมทั้งหมด8,2856,7251,56018.838,8736,9581,91521.587,7835,5712,21228.427,9975,2652,73234.16
หมายเหตุ:
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย(ตรวจครั้งแรก)
 - B-C หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561