DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เชียงใหม่2,2772,1074,3842,5642,487773.00
2ลำพูน1,2191,1222,3411,6931,625684.02
3ลำปาง1,8041,8763,6802,8122,50131111.06
4แพร่1,1881,1802,368579558213.63
5น่าน1,3131,2512,564947932151.58
6พะเยา184222406404000.00
7เชียงราย2,7182,5375,2551,4271,413140.98
8แม่ฮ่องสอน5364871,02350750340.79
9รวมทั้งหมด11,23910,78222,02110,56910,0595104.83

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563