DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ในเวียง142,099149.93121,822151.83000.00000.0074.9775.92150.81
 นาจักร8612,899149.9911317,348153.52000.00000.0075.0076.76151.99
 น้ำชำ91,298144.225760152.0081,138142.252303151.50143.24151.75145.79
 ป่าแดง000.00000.00111,632148.3671,022146.0074.1873.00147.44
 ทุ่งโฮ้ง131,918147.54111,641149.18385,568146.53304,464148.80147.04148.99147.73
 เหมืองหม้อ192,707142.47142,049146.36274,008148.44273,982147.48145.46146.92146.51
 วังธง91,279142.1181,140142.5071,000142.8681,154144.25142.49143.38142.91
 แม่หล่าย000.00000.0081,229153.632333166.5076.8283.25156.20
 ห้วยม้า000.00000.00101,487148.70101,550155.0074.3577.50151.85
 ป่าแมต000.00000.004593148.254619154.7574.1377.38151.50
 บ้านถิ่น000.00000.005734146.805747149.4073.4074.70148.10
 สวนเขื่อน4561140.252295147.5081,210151.2571,050150.00145.75148.75148.38
 วังหงส์1137137.004603150.7571,038148.295725145.00142.65147.88147.24
 แม่คำมี000.00000.0071,068152.572311155.5076.2977.75153.22
 ทุ่งกวาว000.00000.00212,342111.52232,795121.5255.7660.76116.75
 ท่าข้าม000.00000.0091,307145.22101,478147.8072.6173.90146.58
 แม่ยม4631157.7581,244155.504586146.5081,204150.50152.13153.00152.71
 ช่อแฮ304,442148.07314,519145.77436,262145.63324,662145.69146.85145.73146.21
 ร่องฟอง172,593152.53223,311150.50223,280149.09131,998153.69150.81152.10151.11
 กาญจนา15723,726151.1211717,804152.1732850,286153.3123836,671154.08152.22153.13152.96
 รวมทั้งหมด36354,290149.5634752,536151.4056784,768149.5043365,068150.27149.53150.84150.09
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564