DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด
ชาย (A5) หญิง (A6) ชาย (A5) หญิง (A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A5)
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
(A6)
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครราชสีมา758112,213148.0458386,396148.191,648236,939143.771,432206,158143.97145.91146.08145.15
 ครบุรี13520,165149.3710015,025150.2559687,624147.0249473,589148.97148.20149.61148.23
 เสิงสาง11516,556143.9712718,415145.0039556,481142.9937454,677146.20143.48145.60144.54
 คง15823,709150.0615523,562152.0143363,265146.1143063,072146.68148.09149.35147.63
 บ้านเหลื่อม426,150146.43426,195147.5014521,681149.5214221,387150.61147.98149.06149.36
 จักราช14621,868149.7810515,869151.1325838,409148.8724136,289150.58149.33150.86149.91
 โชคชัย34351,907151.3337156,880153.3254280,524148.5748172,336150.39149.95151.86150.63
 ด่านขุนทด26038,459147.9223134,499149.35739110,801149.93689103,996150.94148.93150.15149.95
 โนนไทย13720,515149.7410916,386150.3339758,414147.1437054,905148.39148.44149.36148.29
 โนนสูง27139,542145.9123734,962147.52699102,351146.4256083,314148.78146.17148.15147.24
 ขามสะแกแสง14922,460150.7412718,749147.6324936,036144.7221831,759145.68147.73146.66146.71
 บัวใหญ่8412,036143.296910,128146.7861990,844146.7656884,171148.19145.03147.49147.15
 ประทาย18928,302149.7515423,209150.7137155,281149.0134552,096151.00149.38150.86150.04
 ปักธงชัย9414,044149.407310,762147.4252476,910146.7748471,451147.63148.09147.53147.38
 พิมาย19128,215147.7215923,627148.60820122,134148.94797120,108150.70148.33149.65149.51
 ห้วยแถลง22332,883147.4620931,200149.2846368,845148.6941261,668149.68148.08149.48148.89
 ชุมพวง32748,987149.8126239,233149.7451575,867147.3147670,506148.12148.56148.93148.48
 สูงเนิน35452,199147.4526239,291149.9753278,528147.6141060,712148.08147.53149.03148.09
 ขามทะเลสอ9814,520148.1611016,624151.1316624,311146.4515923,255146.26147.31148.70147.67
 สีคิ้ว40359,853148.5235753,388149.55811119,526147.38765113,934148.93147.95149.24148.42
 ปากช่อง13819,945144.5311315,976141.381,284186,400145.171,227179,892146.61144.85144.00145.62
 หนองบุญมาก16924,808146.7914521,538148.5441960,379144.1042161,496146.07145.45147.31145.77
 แก้งสนามนาง10015,006150.068012,192152.4013419,527145.7211216,629148.47147.89150.44148.72
 โนนแดง11317,239152.569113,834152.0215623,517150.7512518,953151.62151.66151.82151.64
 วังน้ำเขียว16324,282148.9713720,549149.9927740,763147.1626639,391148.09148.07149.04148.26
 เทพารักษ์172,547149.82131,970151.5410515,766150.1510916,383150.30149.99150.92150.27
 เมืองยาง294,092141.10243,548147.8310114,621144.769413,519143.82142.93145.83144.27
 พระทองคำ8612,926150.30598,949151.6822933,607146.7617526,028148.73148.53150.21148.47
 ลำทะเมนชัย9714,270147.119313,833148.7420729,866144.2819428,270145.72145.70147.23145.92
 บัวลาย355,379153.69395,883150.8513719,168139.9111416,221142.29146.80146.57143.54
 สีดา9313,559145.80679,807146.3711416,571145.3610415,221146.36145.58146.37145.92
 เฉลิมพระเกียรติ324,717147.41314,654150.1318027,120150.6716825,628152.55149.04151.34151.14
 รวมทั้งหมด5,549823,353148.384,734707,133149.3714,2652,092,076146.6612,9561,917,014147.96147.52148.67147.71
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A5 หมายถึง เด็กวัยเรียน ชาย
 - A6 หมายถึง เด็กวัยเรียน หญิง
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564